1E BIËNNALE IN DE HEILIGE DRIEHOEK

56e52ea2-db94-429e-a043-7529d684dc48over_initiatief-cropBekijk hier de zojuist verschenen trailer van dit project: 
https://youtu.be/a_O0dJAZkos

Stichting Kunst in de Heilige Driehoek wil de in dit gebied bestaande tradities van kunst en kunstambachten revitaliseren door kunstmanifestaties, artists in residencies en randprogramma’s zoals educatieve projecten te organiseren. Van 16 september tot 22 oktober vindt de 1e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek plaats, een manifestatie waarbij hedendaagse kunst wordt verbonden met het spiritueel en artistiek erfgoed van de Heilige Driehoek. h19 zal met de cultuurcoaches het educatieve programma verzorgen.

De Heilige Driehoek is een bijzonder gebied in Oosterhout. Het is één van de culturele hotspots van de Provincie Noord-Brabant en aangewezen als Rijksbeschermd Stadsgezicht. Het dankt zijn naam aan het gegeven dat er, in een kleinschalig agrarisch landschap en aan elkaar grenzend, drie vitale en functionerende monumentale kloostercomplexen liggen, omgeven door grote kloostertuinen en –landerijen. Het zijn de Onze Lieve Vrouwe Abdij van de benedictinessen, de Sint Paulusabdij die tot 2006 bewoond werd door de benedictijnen (en sindsdien door de gemeenschap Chemin Neuf) en Sint- Catharinadal bewoond door de zusters norbertinessen.
De priorij Sint-Catharinadal is het enige klooster in Nederland dat sinds de Middeleeuwen (1271) in Nederland onafgebroken bestaat. Sinds 1647 wonen de zusters in Oosterhout. De beide benedictijnerabdijen ontstonden aan het begin van de 20e eeuw.
Het verhaal achter De Heilige Driehoek; de gebouwen, de bewoners, de gebruiken
en ambachten zijn onderdeel van de omgeving waarin de Oosterhoutse jongeren
opgroeien. Dat is het culturele en artistieke erfgoed. Erfgoed vertelt ons wie we
zijn, wat ons verleden is en wat ons bindt. http://www.kunstindeheiligedriehoek.nl/

Bekijk hier de nieuwsbrief met belangrijke informatie

Deel deze pagina via social media