ANBI

Vanaf 1 januari 2014 heeft h19 Centrum voor de kunsten een ANBI-status als culturele instelling. Dat betekent dat bedrijven en particulieren onder bepaalde voorwaarden kunnen schenken en doneren.

Openbare gegevens van h19 Centrum voor de kunsten:

Adres
Heuvel 19
4901 KB Oosterhout

Contactgegevens
berichtons@h19.nl
www.h19.nl
0162-422025

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: I. Melis
Secretaris: C.H.C. Laurijssen
Penningmeester: J. van den Bos
Lid: J.W. Heinen
Lid: M. Huijbregts
Gevolmachtigde: J.C.F. van Gemert

Ambities
Met de kracht van cultuur verbindt, verrijkt en versterkt h19 de samenleving, het onderwijs en de amateurkunst voor heel Oosterhout. 

Beleid

  • Samenleving
    h19 levert maatwerk, in samenwerking met de partners, en brengt daarmee steeds meer Oosterhouters in contact met cultuur. Niet alleen liefhebbers en talenten, ook moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen. Zo vergroot h19 het leef- en woongenot voor alle Oosterhouters en levert daarmee een positieve bijdrage binnen het sociaal domein.
  • Onderwijs
    h19 verzorgt kunst- en cultuureducatie op alle scholen in Oosterhout: maatwerk of bestaand aanbod, voorstellingen in of buiten het schoolgebouw en bezoeken aan musea of exposities. h19 denkt met de leerkrachten mee, begeleidt hen met advies, bijscholing of training en ondersteunt bij de organisatie van activiteiten.
  • Amateurkunst
    h19 biedt lessen en workshops in muziek, dans, beeldende kunst en theater, waarbij wordt toegewerkt naar optredens en presentaties. Daarmee draagt h19 bij aan de creatieve ontwikkeling van amateurkunstenaars in Oosterhout. h19 heeft activiteiten voor alle leeftijden, op elk niveau en voor veel doelgroepen.

Beloning
Het personeel van h19 wordt beloond volgens de CAO kunsteducatie.
h19 kent een onbezoldigd bestuur.

Financiële verantwoording
De inkomsten van de h19 bestaan uit giften, subsidies, de opbrengst van cursussen en van diensten aan derden.
De uitgaven bestaan uit loonkosten, kosten voor activiteiten, organisatiekosten, huur pand en onderhoudskosten.

2022 
Personeelskosten€     872.809
Directe kosten€       69.269
Huisvestingskosten€     114.344
Algemene kosten€       92.409
Afschrijvingen€       13.707
Totale lasten€ 1.162.538
  
Eigen inkomsten€     583.050
Subsidie gemeente€     594.561
totale baten€ 1.177.611
  
Exploitatieverschil€      15.073

Deel deze pagina via social media