ANBI

Vanaf 1 januari 2014 heeft h19 Centrum voor de kunsten een ANBI status als culturele instelling. Dat betekent dat bedrijven en particulieren onder bepaalde voorwaarden kunnen schenken en doneren.

Openbare gegevens van h19 Centrum voor de kunsten:

Adres
Heuvel 19
4901 KB Oosterhout

Contactgegevens
berichtons@h19.nl
www.h19.nl
0162 422025

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: F.A.A. van Damme
Secretaris: C.H.C. Laurijssen
Penningmeester: M.J. van Gelderen-van Gelderen
Lid: I. Melis
Lid: Jeroen van den Bos
Gevolmachtigde: H. van Gemert

Ambities
Aan onze activiteiten voor korte of lange duur nemen per jaar inmiddels ruim 10.000 jeugdige en jongere deelnemers actief deel. h19 is nieuwsgierig, onderzoekt wat mogelijk is om de kunstparticipatie maximaal te bevorderen en zoekt daarbij ook naar samenwerking om haar doel te bereiken. Het past binnen de ambities van h19 om in haar rol als aanjager van kunst en culturele initiatieven te anticiperen op de vraagstelling vanuit het maatschappelijk veld. h19 heeft haar organisatie zodanig ingericht dat snel en flexibel gereageerd kan worden op deze vragen vanuit de maatschappij.

Beleid
De ‘Kracht van de Verbeelding’ zien wij als de basis voor jong en oud om actief kennis te maken met kunst en cultuur * Het geeft de mogelijkheid kunstzinnige talenten te ontdekken en te ontwikkelen * Het bewonderen van kunst, het laten verwonderen door kunst en het zelf maken van kunst verrijken het leven * Kunst inspireert en draagt bij aan de kwaliteit van het bestaan * Kunst is voor ons een onmiskenbaar onderdeel van de samenleving.

Beloning
Het personeel van h19 wordt beloond volgens de CAO kunsteducatie.
h19 kent een onbezoldigd bestuur.

Financiële verantwoording
De inkomsten van de h19 bestaan uit giften, subsidies, de opbrengst van de cursusverkoop en opbrengsten diensten aan derden.
h19’s uitgaven bestaan uit loonkosten, ondersteuning activiteiten, huur panden. h19 draagt de kosten voor het klein onderhoud binnen het gebouw. Voor groot onderhoud wordt een beroep gedaan op de Gemeente Oosterhout.

Deel deze pagina via social media