Brabant is 12 cultuuraanjagers rijker!

Twaalf nieuwe cultuuraanjagers startten afgelopen voorjaar op verschillende plekken in de provincie met het ontwikkelen van culturele projecten. Gestationeerd bij 10 centra voor de kunsten, pakken zij lokaal de regie op het gebied van community art. Deze projecten zijn artistieke antwoorden op maatschappelijke vragen die leven bij bewoners of specifieke doelgroepen zoals zorgbehoevenden.

Een voorstelronde vind u op de mestmag pagina.

cultuuraanjagers brabant
Voor Oosterhout is de cultuuraanjager Ninke van Herpt van h19 Centrum voor de kunsten.

 

 

 

 

 

 

 

Geachte belangstellenden,

Hieronder wordt op provinciaal niveau gepresenteerd hoe cultuur betekenis geeft in de Brabantse samenleving. h19 is er trots op om voor Oosterhout een rol te spelen. Het filmpje dat u hieronder kunt bekijken geeft in 2 minuten inzicht in het belang van cultuur in onze omgeving. Een aanrader om nu even te bekijken.

Op dit moment heeft h19 het initiatief genomen om in community art context, onder andere door in samenwerking met B.O.C.K. & Zin in Kunst, Surplus jongerenwerk, GGZ, Oudenhoven en Activiteitencentrum Dommelbergen, een traject uit te zetten dat in voorjaar 2015 gepresenteerd zal worden, aanvullend gesubsidieerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds en Kunstbalie. Onder de noemer “Gezicht van de Wijk” maken we een buurtboek vanuit verschillende groepen in de wijk Dommelbergen om via kunstprojecten in beeld te brengen wie er leeft en wat er leeft. We nodigen u in het nieuwe jaar graag uit om dit bijzondere traject mee te maken.

Mocht u vragen hebben, of liever nog: wensen en ideeën voor projecten waarbij een artistiek antwoord op een maatschappelijke vraag een unieke ervaring en beleving biedt aan inwoners van Oosterhout, dan hoor ik dat heel graag.

Ik kom graag naar u toe om toelichting en verdere informatie te geven.

Als u interesse heeft om 18 december met mij aanwezig te zijn bij de uitreiking van de provinciale buurtcultuurprijs 2014 (zie hieronder), dan hoor ik dat graag.

WELKOM

Wij zijn community art brabant

Community Art Brabant is een laboratorium van en voor alle professionals en geïnteresseerden in community art. Een plaats voor ontmoeting, dialoog, kennisdeling en discussie. Meestal online, soms offline. Alle partners brengen ervaring en kennis in, de eindregie ligt bij DOKe, het netwerk van Centra voor de Kunsten in Brabant. Een korte toelichting in 2 minuten, kijk even mee:
http://vimeo.com/108238696

UITNODIGING

Gemeente, zorginstelling, woningcorporatie, makerscollectief of bewonersinitiatief. Graag nodigen we je uit om mee te doen. Om met ons mee te denken hoe we gezamenlijkheid, samenhang en ontmoetingen kunnen creëren in de Brabantse samenleving door middel van cultuurprojecten. Samen hebben we het netwerk, de vakkennis en de organisatiekracht om het tot een succes te maken. Kijk eens rond op:www.commnunityartbrabant.nl

 

Buurtcultuurprijs 2014, 18 december 2014: SAVE THE DATE

Op 18 december reikt de provincie de Cultuurprijs uit aan het beste buurtcultuurproject van Brabant. Voorafgaand hieraan organiseren Cultuurfonds, provincie en Community Art Brabant een inhoudelijke bijeenkomst voor het werkveld. In informele setting gaan we met elkaar de dialoog aan over eigenaarschap, kwaliteit, regie, financiering, valkuilen en kansen in community art. Presentator en tafelgasten zitten om 13.00 uur klaar. Met soep en broodjes. Wie wil bieden we een podium. Heb je inzichten, een mening, mooi project, aandachtspunt op het gebied van community art dat je wil delen, mail ons voor 8 december je voorstel, dan kijken we of we het in kunnen passen!

Deel deze pagina via social media