Mensen met ritmegevoel hebben goed taalvermogen

De hersenen van mensen die gemakkelijk ritme kunnen houden, reageren beter op spraakgeluiden dan de hersenen van personen die geen goed ontwikkeld ritmegevoel hebben.

Ook is gevoel voor muziektempo van invloed op de leesvaardigheid. Hieruit blijkt dat ritmische vaardigheden waarschijnlijk sterk verbonden zijn met het taalvermogen van mensen.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Neuroscience.

Hersengolven

De onderzoekers kwamen tot hun bevindingen door meer dan honderd proefpersonen met hun vingers te laten tikken op het ritme van een elektronische beat die werd afgespeeld. Bij elke deelnemer werd vastgesteld hoe goed zijn of haar ritmegevoel was.

In het tweede deel van het experiment werden de hersengolven die de proefpersonen vertoonden als reactie op spraakgeluiden met elektroden in kaart gebracht.

Bij proefpersonen met een relatief goed ritmegevoel bleken de hersengolven beter afgestemd op spraak. De golven liepen vrijwel synchroon met geluidsfragmenten waar naar werd geluisterd.

“Bij zowel muziek als spraak zorgt ritmegevoel waarschijnlijk voor een soort plattegrond met herkenningspunten voor de meest waarschijnlijk locaties voor betekenisvolle klanken”, verklaart hoofdonderzoeker Nina Kraus van Northwestern University op BBC News.

Muzikale training

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de hersenen van mensen met een slechte leesvaardigheid ook trager reageren op spraakfragmenten. De wetenschappers vermoeden dan ook dat er een direct verband bestaat tussen gevoel voor ritme en het vermogen om zowel spraak als tekst te interpreteren.

Volgens Kraus kan muzikale training mogelijk helpen om de taalvaardigheid van kinderen te verbeteren.

“Het zou goed kunnen dat een muzikale training met de nadruk op ritmische vaardigheden het auditieve systeem versterkt”, aldus Kraus. “Dat leidt mogelijk tot minder storende signalen in de hersenen en een beter associatie tussen geluiden en betekenissen, een vaardigheid die ook essentieel is bij het leren lezen.”

Door: NU.nl/Dennis Rijnvis
foto: thinkstock

Deel deze pagina via social media