De Cultuurloper

De Cultuur Loper is een programma – bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

Het programma leidt de scholen van Dit willen wij onze leerlingen meegeven naar Zo gaan wij hieraan werken. Met De Cultuur Loper maken zij vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma. Een activiteitenprogramma, dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij de visie en situatie van de school.

De Cultuur Loper werd ontwikkeld door Kunstloc Brabant (voorheen Kunstbalie), in samenwerking met Erfgoed Brabant, lokale intermediairs, cultuuraanbieders en basisscholen in Noord-Brabant. Het programma geeft invulling aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Met deze regeling stelt zowel het rijk, de provincie als de gemeente geld en ondersteuning beschikbaar voor scholen met ambitie op dit gebied. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat cultuureducatie van goede kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs.

In Oosterhout zijn een heel aantal scholen bezig met het traject van De Cultuur Loper. Zij worden ondersteund door de intermediair van Theek5 / h19.

Deelnemende basisscholen in Oosterhout zijn:
Menorah, de Marcoen, de Ontdekking, Torenschouw, de Touwbaan, Montessorischool,
de Wissel, de Duizendpoot, Sint Jan, de Achthoek en de Pionier.

Deelnemende VO-scholen in Oosterhout zijn:
Effent en Mgr. Frencken College.

Voor meer informatie over de De Cultuur Loper:
–  Neem contact op met Mirte Oostrom, de intermediair in de gemeente Oosterhout, per email m.oostrom@theek5.nl of telefonisch 06-41288181
–  Bezoek de provinciale website

Deel deze pagina via social media