ANBI

 

Vanaf 1 januari 2014 heeft h19 Centrum voor de kunsten een ANBI-status als culturele instelling. Dat betekent dat bedrijven en particulieren onder bepaalde voorwaarden kunnen schenken en doneren. 

 

Openbare gegegvens van h19 Centrum voor de kunsten:

Adres
Heuvel 19
4901 KB Oosterhout

Contactgegevens
berichtons@h19.nl
www.h19.nl 
0162-422025

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: I. Melis
Secretaris: C.H.C. Laurijssen
Penningmeester: J. van den Bos
Lid: L. Brouwers
Lid: J.W. Heinen
Lid: M. Huijbregts
Gevolmachtigde: J.C.F. van Gemert

Beloning
Het personeel van h19 wordt beloond volgens de CAO kunsteducatie. 
h19 kent een onbezoldigd bestuur. 

 

Financiële verantwoording
De inkomsten van h19 bestaan uit giften, subsidies, de opbrengst van cursussen en van diensten aan derden. 
De uitgaven bestaan uit loonstroken, kosten voor activiteiten, organisatiekosten, huur pand en onderhoudskosten. 

2023  
Personeelskosten €     936.529
Directe kosten €       77.856
Huisvestingskosten €     136.426
Algemene kosten €       89.323
Afschrijvingen €       14.594
Totale lasten € 1.254.728
   
Eigen inkomsten €     619.105
Subsidie gemeente €     613.587
totale baten € 1.232.692
   
Exploitatieverschil €      -22.036

Een moment geduld aub..