Missie 

h19 : De kracht van cultuur voor heel Oosterhout.


Visie

h19 verbindt, verrijkt en versterkt met de kracht van cultuur:

 • De samenleving
 • Het onderwijs
 • De amateurkunst


Kwaliteiten

 • Verbindend
  h19 zet in op samenwerking en verbinding tussen mensen en organisaties, met elkaar en met h19.
 • Toegankelijk
  h19 is laagdrempelig en staat open voor alle Oosterhouters.
 • Professioneel
  h19 levert kwaliteit zowel in de uitvoering als in de ondersteunende processen.
 • Ondernemend
  h19 is innovatief, ziet en benut kansen en verbetert continu haar producten en diensten.
 • Flexibel
  h19 springt soepel in op nieuwe en veranderende vragen en wensen vanuit de klant en de samenleving.


Strategische pijlers

 • Samenleving
  h19 levert maatwerk, in samenwerking met de partners, en brengt daarmee steeds meer Oosterhouters in contact met cultuur. Niet alleen liefhebbers en talenten, ook moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen. Zo vergroot h19 het leef- en woongenot voor alle Oosterhouters en levert daarmee een positieve bijdrage binnen het sociaal domein.
 • Onderwijs
  h19 verzorgt kunst- en cultuureducatie op alle scholen in Oosterhout: maatwerk of bestaand aanbod, voorstellingen in of buiten het schoolgebouw en bezoeken aan musea of exposities. h19 denkt met de leerkrachten mee, begeleidt hen met advies, bijscholing of training, en ondersteunt bij de organisatie van activiteiten.
 • Amateurkunst
  h19 biedt lessen en workshops in muziek, dans, beeldende kunst en theater, waarbij wordt toegewerkt naar optredens en presentaties. Daarmee draagt h19 bij aan de creatieve ontwikkeling van amateurkunstenaars in Oosterhout. h19 heeft activiteiten voor alle leeftijden, op elk niveau en voor veel doelgroepen.

Een moment geduld aub..