Onderwijs

Cultuureducatie op maat

Aanbod primair onderwijs
In de brochure Aanbod Primair Onderwijs vind je een overzicht van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van kunst en cultuurprojecten.

Lees meer
Aanbod primair onderwijs

Cultuurmenu
Laat je leerlingen in aanraking komen met mooie kunstzinnige projecten en voorstellingen, wakker nieuwe vuurtjes aan en prikkel de grote magie van de verbeelding.

Lees meer
Cultuurmenu onderwijs

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)
Cultuureducatie op school is niet alleen leuk, maar ook belangrijk! Kinderen en jongeren leren door middel van muziek, dans, drama, beeldende vorming, literatuur, media en erfgoed om zich te ontwikkelen tot kritische volwassenen. Ze ontwikkelen hun talenten, leren hun smaak te bepalen en het stimuleert een open blik.

Lees meer
Cultuureducatie met Kwaliteit

Kunst- en cultuureducatie voor het onderwijs

h19 werkt vraaggericht en verzorgt een passend aanbod voor scholen. Dat kan bestaan uit eenmalige lessen, lessenreeksen vanuit bestaand aanbod of de structurele inzet van kunstvakdocenten. We denken mee over de vormgeving, uitvoering en invulling van projecten en geven muziekonderwijs. 

Naast scholing aan leerlingen op primair en voortgezet onderwijs, coachen we de leerkrachten en verzorgen we teamtrainingen. h19 denkt mee met de leerkrachten en ondersteunt bij de organisatie van activiteiten op het gebied van kunst- en cultuureducatie.

Naast langlopende projecten en terugkerende activiteiten, vinden elk jaar ook losse activiteiten plaats op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Die koppelen we vaak aan een specifieke gebeurtenis, zoals een cultuurdag, de kinderboekenweek of een feest op school.

Contactinformatie

Voor informatie kun je contact opnemen met
Aanbod primair onderwijs: Karin Adriaansen          
Cultuurmenu: Lydia Snoeren                       
Cultuureducatie met kwaliteit: Mirte Oosttrom of Marie-José Dirkse

 

Overige vragen

contact opnemen

Een moment geduld aub..