Mogen wij ons aan u voorstellen: wij zijn Cora, Monique en Wilma, cultuurcoaches bij h19 en dagelijks betrokken bij cultureel-maatschappelijke initiatieven en projecten in de gemeente Oosterhout. Elke dag staan wij klaar om mee te denken en vooral mee te doen.  

 

We werken breed samen met instellingen, organisaties en wijkgroepen, maar gaan ook aan de slag met individuele vragen van wijkbewoners, jeugd/jongeren, ouderen en mensen met een functiebeperking. Vanuit de vraag zetten wij wensen om in culturele ideeën en uitingen, waarin iedereen zich thuis voelt en waaraan iedereen mee kan doen.  

 

We werken samen om bestaande activiteiten te verrijken. Daarin zijn wij ondersteunend, motiverend en begeleidend. Naast signaleren, anticiperen en stimuleren, zoeken wij zoveel mogelijk verbinding.  

 

Op deze pagina ziet u een kort een overzicht van de vele projecten waarin wij betrokken zijn geweest en lopende projecten. Als u vragen, tips en/of ideeën heeft, mail ons gerust: cultuurcoaches@h19.nl  

 

Projecten

 • Zing-Cirkel De Zing-Cirkel is een muzikale activiteit voor mensen met dementie, afasie of Parkinson. Mensen met deze aandoening kunnen samen met hun mantelzorger of familielid eens per twee weken bij h19 komen zingen. Twee gespecialiseerde h19-docenten zorgen voor de begeleiding, ondersteund door vrijwilligers.  Muziek en zingen zijn heel gezond. Zingen vermindert stress, activeert de geest en zorgt voor een goede sfeer. Naast het zingen maken we bewust tijd om samen koffie of thee te drinken en een praatje te maken. Ook voor de mantelzorger is de Zing-Cirkel een moment van ontzorgen en een fijne manier van contact maken. Het zijn waardevolle ontspannen ochtenden met een leuke groep mensen.
 • GGZ In de activiteitencentra De Bunthoef en Dommelbergen draait ontmoetingsplek De Aanloop. Hier komen mensen samen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en voor wie meedoen aan of met de samenleving niet vanzelfsprekend is.

  Docenten van h19 brengen activiteiten naar De Aanloop toe. Eens per twee weken maken de bezoekers muziek na de gezamenlijke maaltijd op donderdag. Muziek maken geeft plezier, maar het vraagt ook een inspanning.

  In de week dat de docent niet aanwezig is, repeteert de groep zelfstandig om zo samen weer een stap verder te komen.

  Een ander onderdeel van het programma is Werken met klei. Hierin ontdekken mensen hun talenten of zetten zij iets wat het hoofd bezighoudt met de handen om in beeld. Dat beeldend werk werd al eens bekroond met een expositie in de eigen ruimte. h19 onderschrijft wat de wethouder bij de opening van de expositie zei: “Wie we ook zijn, wat we ook doen, we hebben allemaal een eigen talent.”
 • Zorgboerderij Levensvreugde Bij Zorgboerderij Levensvreugde in Den Hout verzorgen docenten van h19 wekelijks een uur zang en dans. De zorgboerderij biedt dagbesteding voor ouderen met een vorm van dementie of een andere ouderdom gerelateerde beperking. Tijdens de dansactiviteit krijgen deze mensen bezoek van een groep peuters. Het samen dansen, de combinatie van jong en oud, geeft extra kleur aan de dag.

  Wanneer contact maken in het dagelijks leven steeds moeizamer wordt, biedt muziek uitkomst. Als de muziekdocent de accordeon laat klinken, neemt hij de mensen mee op reis door het muzikaal geheugen. Zingend komt het verleden weer tot leven.
 • Activiteitencentrum Slotjes Twee wekelijks gaat een docent van h19 naar het Activiteiten Centrum Slotjes om daar bij de ontmoetingsplek samen te zingen. De aanwezige bezoekers van de dagbesteding en vrijwilligers kunnen begeleidt door de accordeon ‘liedjes van toen’ zingen. Er worden mappen meegenomen zodat de teksten voorhanden zijn. Er is ruimte voor koffie, gezelligheid en gesprekken. En vooral weer even meedoen.
 • Zorglocatie SlotjesVeste Twee keer per jaar verzorgt h19 een avond voor de (tijdelijke) bewoners van de Slotjesveste. Cursisten dans en/of muziek laten zien wat ze in huis hebben. De avonden vinden plaats in de zomer en rond de kerst.
 • Oosteind In Oosteind komen ouderen twee keer per week, op dinsdag en vrijdag, bij elkaar in de Pastorie. De Pastorie wordt gerund door vrijwilligers uit Oosteind. Op verzoek van de bezoekers en vrijwilligers gaan een aantal keer per jaar een pianist en zangeres vanuit h19 naar De Pastorie toe. Samen met de mensen wordt er gezongen. Liedjes van toen, waar geen muziekmappen voor nodig zijn. Liedjes van nu om te luisteren of aan te leren. Even in het nu zijn en actief meedoen of even een uur ontzorgd zijn.
 • Graffiti Slotjes samen met wijkgroep Slotjes Midden en OBS de Kameleon Bij de nieuwe speeltuin aan de Mgr. Frenckenstraat (Tilburgseweg/Dr. Poelstraat) stonden nog altijd de lelijke Enexis- en KPN-kastjes. Wijkgroep Slotjes-Midden zag dat graag anders en bedacht samen met de cultuurcoach het plan om de kastjes te beschilderen met graffiti.

  De wijkgroep betrok zoveel mogelijk buurtbewoners bij deze actie en vroeg hen wat zij mooi zouden vinden. Om nog meer ‘eigenaarschap’ te creëren in de wijk, zochten we samenwerking met leerlingen van OBS de Kameleon, die in deze wijk wonen. Zij kregen een workshop van professionele graffitikunstenaars en gingen, na toestemming van Enexis en KPN, samen aan de slag om de kastjes te bespuiten.

  Ook de wijkwethouder en de wijkmakelaar zijn nauw betrokken geweest bij dit project. De wijkgroep kijkt met trots terug op dit project. Het resultaat mag er zijn! Dat vond ook een superblije buurtbewoner die langs kwam fietsen: ‘Eindelijk iets moois na 20 jaar!’
 • Containerproject Noord De container in het Slotbossetorenpark is een doorn in het oog is voor de omwonende buurtbewoners, zo vertelde wijkmakelaar Carmen. De jongeren voor wie de container ooit is geplaatst, zijn deze ontgroeid. In het mooie park doet hij nu dienst als slaapplaats voor zwervers en locatie voor dealers. Een nu of nooit project waar we meteen op in zijn gesprongen.

  We zochten contact met Curio effent. Ons verzoek sloot naadloos aan op hun zogenaamde Project C, een praktijkgericht programma waarin leerlingen onder andere leren samenwerken met bedrijven. Onze afdeling Educatie heeft met de docent een programma opgesteld dat intussen gestart is. Hierin krijgen de leerlingen ook een workshop graffiti en mogen ze hun eigen ontwerp op een kersverse container spuiten.

  Tijdens het project legden we contact met de buurtbewoners. Aan het eind van het project vond een opening plaats waar de leerlingen en de bewoners bijeenkwamen. Zo ontstond er nog meer verbinding tussen jong en ‘oud’.
 • Sjors Creatief Sjors Sportief/Creatief is een landelijk initiatief waarin ook Oosterhout actief is. Theek5, Moove, het Delta-onderwijs en  h19 werken samen om kinderen vrijblijvend te laten kennismaken met sport en cultuur. De prijzen van deze activiteiten zijn laag zodat alle kinderen, maar juist die waar thuis een kleine beurs is, mee kunnen doen.

  h19 levert ieder jaar een uitgebreid programma voor Sjors creatief. Onze docenten laten kinderen op een uitdagende manier kennis maken met muziek, dans of beeldende kunst. We prikkelen hun fantasie en laten hen onderzoeken, ontdekken en uitproberen. Of ze nou willen dansen of striptekenen, meedoen aan het Ontdekatelier, een Kunstknaller of zelfs een eigen videoclip maken. Het kan allemaal!
 • Bunta Beats Door de activiteit Leer Zingend Nederlands kwamen docenten van  h19 wekelijks in contact met diverse culturen. Mensen die soms nog maar kort, soms al wat langer in Oosterhout wonen en hier opnieuw proberen hun leven vorm te geven. Zingend een taal leren is fijn en goed en de belangstelling voor deze activiteit was bijzonder. Uit deze groep kwam de vraag een gezamenlijk feest te organiseren. Zo ontstond de eerste editie van Bunta Beats in 2018.

  Inmiddels is het jaarlijks wereldfeest waar we sociale cohesie tot stand brengen door middel van muziek, dans, eten en drinken en een markt voor en door bewoners. h19 organiseert dit wereldfeest en brengt zo mensen en culturen met elkaar in contact.
 • Rattenvanger Met het project De rattenvanger vragen we met muziek, dans en theater aandacht voor het zwerfvuil en de bijbehorende ratten in de wijken en buurten van Oosterhout. Bewoners van Paterserf vroegen h19 om op een ludieke manier aandacht te vragen voor dit probleem. In 2020 bezochten we vijf buurten en in 2021 stonden er vijf optochten gepland. 

  Samen met Ut Kaaiendonks Kepelleke d’Askruizen, de Pierewaaiers, leerlingen en docenten van h19 trok de rattenvanger door de Oosterhoutse straten. De gemeente, Zappers, Thuisvester, Theek 5 en de werkgroep Duurzaamheid waren allemaal bij dit project betrokken. Zo ook diverse buurtverenigingen en scholen. Je hobby inzetten voor een schone buurt… mooi toch! En iedereen kon en mocht meedoen!
 • Brullen in de Bussel Samen met De Bussel en vele vrijwilligers organiseren we jaarlijks in juni Brullen in De Bussel. Mensen met en zonder een verstandelijke beperking vormen samen met docenten van h19 een meezingkoor en orkest. 

  In de acht weken voor het optreden komen deelnemers wekelijks bij h19 repeteren. Zij nemen kennis van elkaars wereld en ervaren hoe bijzonder de ander is. Acht weken buddy zijn, maatje, medezanger en tot slot samen optreden in De Bussel. Dansen, zingen voor een enthousiast publiek: een groot feest van begin tot einde waarbij mensen met een verstandelijke beperking de ster van de avond zijn.
  De Bussel zorgt voor friet met een snack vooraf.
 • Stralende Sterren Een intieme kerstviering waar mensen met een verstandelijke beperking de hoofdrol in spelen. Theater De Bussel zorgt voor een prachtig aangeklede zaal. Brownies&Downies voor iets lekkers bij de warme chocolademelk na afloop. Vrijwilligers, muzikanten en dansers van h19 zorgen samen voor ondersteuning en verzorgen gezamenlijk de uitvoering op het podium. Beter kan de kerst niet beginnen.
 • h19 On Tour Bij h19 draaien twee koorgroepen. Deze beide groepen gaan gezamenlijk in de december maand een hele zaterdag zorgcentra bezoeken om daar een bijdrage te leveren aan de kerstsfeer. In overleg met de centra kan er aangesloten worden bij een kerstmaaltijd en/of viering. Met de bus naar Oosteind, Dorst en diverse locaties in Oosterhout. Overal wordt een bezoek gebracht van 45 minuten en is er gezongen voor de bewoners of samen met hen. Voor een heel aantal mensen het feest der herkenning. Een warme beleving voor zowel de bewoners als voor de koorgroepen zelf.
 • Kunst en Geloof Kunst en Geloof is een thema weekend in november binnen de protestantse kerk. De werkgroep maakt gebruik van de Vredeskerk als locatie waar het weekend plaatsvindt. Kunst en Geloof is gastheer voor vele soorten kunstuitingen. h19 werkt al jaren mee om deze dagen te ondersteunen. En uiteenlopende groepen binnen dit weekend met elkaar kennis te laten maken en te verbinden. Zo opende de Turkse volksdansgroep Fidan in 2023 op zaterdag, zong de groep de Leftovers op zondag en exposeerden kunstenaars van Prisma. Een docent van h19 begeleidde de inspiratieavond over het gekozen thema van dat jaar.
 • Orgelzolder Stichting Ludens, waaronder de orgelzolder valt, en h19 hebben de handen ineengeslagen en hebben samen vier bijzondere culturele momenten georganiseerd op de orgelzolder. Het Maarschalkerweerd orgel heeft op deze avonden natuurlijk een belangrijke rol gespeeld. Beide partijen hebben gezamenlijk aan een niet alledaagse programmering gewerkt om het Oosterhoutse publiek te verrassen.
 • Kunstestafette h19 in stadstuin De Schelp Stadstuin de Schelp en h19 hebben in de zomer van 2023 een Kunstestafette voor kinderen en jongeren georganiseerd. Iedere eerste woensdag van de maanden mei t/m september is een beeldend kunstenaar met hen aan de slag gegaan. De kunstwerken die de jongeren hebben gemaakt waren diezelfde maand te zien in de prachtige tuin van De Schelp. Elke maand startte een andere kunstenaar met een nieuwe groep kinderen. Zij zette in totaal vier opeenvolgende bijzondere exposities neer in de stadstuin. In de voorgaande jaren exposeerden kunstprofessionals in de zomermaanden in de stadstuin.

  In 2023 heeft De Schelp aan h19 gevraagd of het mogelijk is jonge amateurkunstenaars die kans te bieden. Zij wilden graag een nieuwe doelgroep aanboren en daarom jonge mensen de mogelijkheid bieden zich te presenteren met beeldend werk. Het is voor de jonge kunstenaars en hun bezoekers meteen een mooie gelegenheid geweest de stadstuin te leren kennen.
 • Zomerkaravaan Op verzoek van Moove en Jong werkt h19 al jaren mee aan het programma van de Zomerkaravaan. Een programma voor kinderen en jongeren dat toegankelijk en laagdrempelig is voor iedereen. Iedere eerste en laatste week van de zomervakantie opent h19 de deuren en kunnen kinderen en jongeren meedoen aan veel verschillende activiteiten. Of je ukelele wilt spelen, dansen, een fantasiedier wilt maken of straatfotografie wilt doen, het kan allemaal.
 • KOA h19 verzorgt op aanvraag programma's voor de minderjarige vluchtelingen die in Oosterhout wonen. Deze jongens die in het GR8 hotel verblijven hebben dikwijls niet voldoende om handen om de dag mee te vullen. Daarnaast zijn er opgelopen trauma's bij de vlucht uit het thuisland Syrië, Somalië of Eritrea. Groepsgewijs volgen ze binnen h19 een workshop djembé, ukelele, of beeldende vorming. Steeds weer blijkt de helende werking van samen muziek maken of bezig zijn met klei. Daarnaast bieden we ondersteuning bij grotere evenementen zoals de dag georganiseerd door People for People in de zomer van 2023 bij het Floraliapark. h19 zorgt voor extra activiteiten voor de jongeren.
 • Oekraïne  In het voorjaar van 2022 kwam een stroom vluchtelingen vanuit Oekraïne naar Oosterhout. Docenten van h19 verzorgden met plezier een middag afleiding in deze eerste moeilijke periode na aankomst. Ze hebben gedanst, gezongen, mooie dingen gemaakt en gewandeld in de tuin van het Floraliapark. Daar is meteen de verbinding gelegd met Bunta Beats, om voor het festival vlaggen te maken en schilderen. Oekraïense vluchtelingen een middag afleiding in de eerste moeilijke periode.
 • Smakelijk Slotjes In 2019 werd in de wijk Slotjes Midden een initiatief ontwikkeld voor het sociaal wijkproject Smakelijk Slotjes dat werd stil gelegd door corona, maar niet is vergeten! Het is een project voor de wijk Slotjes Midden en wordt gedragen door de wijkgroep. h19 heeft samen met haar partners Moove, Theek 5, wijkcentrum Slotjes en de wijkmakelaar het project een nieuw leven ingeblazen.

  De wijk Slotjes Midden kenmerkt zich door de vele culturen. Dat betekent ook veel verschillende recepten. En eten verbindt! Er is een receptenkalender ontwikkeld en een multiculturele markt georganiseerd met als doel om alle recepten, die op de kalender staan, te proeven. Maar vooral zodat de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Dit was in wijkcentrum Slotjes. Op de markt werd muziek gelardeerd met dans. Natuurlijk ontbraken de oefeningen om de calorieën te verbranden niet.
 • Vliedberg In het appartementencomplex Vliedberg (Noord) is al enige tijd onvrede over de gang van zaken rond het gebouw. Overlast van hangjongeren, irritatie over het groen rondom. Met de wijkmakelaar, vertegenwoordigers van gemeentelijke diensten, Cultuurcoach, bewoners, Thuisvester, Surplus Welzijn en Boa's is een brainstormsessie opgezet. In deze bijeenkomst is de stemming van negatief naar positief gedraaid en is besloten om door gezamenlijke actie de situatie te verbeteren. Zo wordt er door de Cultuurcoach gekeken of de hangjongeren samen met de bewoners ‘kunst’ in de bomen kunnen gaan maken. Alle partijen lijken enthousiast en zo wordt geprobeerd om kunst als middel in te zetten om twee doelgroepen met elkaar te verbinden en begrip te creëren voor elkaar leefwerelden!
 • Cultuurwijzer op de Kinderopvang h19 is een duurzame samenwerking aangegaan met Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO).
  Op de locaties waar peuters geplaatst zijn, die moeite hebben met taal en basisvaardigheden geven wij verschillende kunstworkshops passend bij de leeftijd. Denk aan ‘Muziek op schoot’, ‘Peuterdans’, ‘Prentenboek minitheater’. Ouders worden uitgenodigd om op een laagdrempelige manier mee te doen. Samen leren en samen plezier maken.

 

Kortlopende projecten

Het hele jaar door halen we vragen op bij inwoners van Oosterhout. Dit doen we door zichtbaar te zijn op verschillende momenten.
Je kunt ons tegenkomen bij de Buitenspeeldag en Burendag. Maar ook lopen we zo nu en dan mee met een wijkmakelaar tijdens een wijkronde of buurtbakkie.
Hieruit kunnen kortlopende projecten ontstaan of een grotere vraag, die we samen kunnen onderzoeken.

Kortlopende projecten zijn concreet en afgebakend. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Sterrenslag In de Sterrenbuurt hebben we tijdens hun Sterrenslag evenement in september 2023 ‘duurzame spookjes’ voor Halloween gemaakt. Onder leiding van een beeldend docent maakten de kinderen uit de buurt spookjes, die elk jaar op de Halloween route gebruikt kunnen worden. 
 • Kunst in de tuinen Oosteind Tijdens de kunstroute van Oosteind zijn er muzikale intermezzo’s verzorgd voor de bezoekers.
 • Grease Den-Hout Voor de tieners (14-17 jaar) in Den Hout is in hun eigen dorp niet veel te doen. Ze kwamen zelf met het initiatief om de musical Grease te gaan spelen. Ze maakten eigenhandig hun decors en teksten. Ouders ondersteunden hen tijdens de repetities. Bij een musical hoort ook dans. Dat vonden ze moeilijk. h19 heeft deze tieners geholpen. Waarbij ze trots terug kunnen kijken op hun eigen eerste productie.
 • Buitenspeeldag en BurendagDit zijn landelijke dagen, waarop er in wijken en buurten van alles gebeurd om de cohesie te versterken in de directe omgeving. h19 verzorgd workshops of andere activiteiten voor verschillende buurten.

 

Projecten in samenwerking met de cultuurcoaches

 

Meedenken op meta niveau
Als cultuurcoaches zijn we bij allerlei initiatieven aangesloten om mee te denken. Thema’s die actueel zijn: bestrijding of aandacht voor eenzaamheid binnen alle leeftijden en achtergronden; duurzaamheid en zwerfafval probleem op een ludieke wijze zichtbaar maken; van idee tot uitvoering betrokken zijn binnen het voorliggende veld rondom mentale gezondheid bij jongeren;  bijeenkomsten volgen gericht op sociaal domein en de probleemgebieden in Oosterhout om tot constructieve samenwerkingen te komen en werkbare ideeën; structurele overleggen met de stuurgroep en brede buurtpartners van team Zuid, Midden, Noord.


Ook op concreet niveau denken wij als cultuurcoach mee.
Bewonersorganisaties ondersteunen we in hoe zij kunnen organiseren en subsidies aan kunnen vragen.
Verenigingen vragen om hulp om mee te denken op hoe ze ledenwerving of een evenement aan kunnen pakken.
We denken mee met vragen van musea gericht op inwoners, klinkend erfgoed en stadsactiviteiten.

Organisatie en Uitvoering
Waar nodig ontwikkelen we een concreet plan en zijn we betrokken bij de organisatie.
Daarbij is het ook mogelijk dat we bij de uitvoering aanwezig zijn.

Denk aan Halloween, Koningsdag in de binnenstad, De Vredesweek in De Bussel, Bunta Beats, de Rattenvanger, Smakelijk Slotjes, 200 jarig jubileum van Koninklijke Muziekvereniging Oosterhout of het afscheid van het gebouw van de Bunthoef voor alle mensen die hier emotioneel mee verbonden zijn.


Een moment geduld aub..