De Rattenvanger

In het najaar van 2021 trekt in Oosterhout een rattenvanger door de straten. In een vrolijke stoet met muziek, dans en theater vragen wij aandacht voor zwerfafval en de ratten die daarop afkomen. Een ludieke actie door h19 in samenwerking met bewonersorganisaties, zappers en partners in de stad.

De kracht van cultuur
h19 wil door de inzet van cultuur een bijdrage leveren aan het vergroten van het leef- en woongenot in Oosterhout. We luisteren naar vragen, wensen en signalen van de inwoners en zetten samen de ideeën om in creatieve projecten. De Rattenvanger is ontstaan vanuit het verzoek van bewoners van Paterserf die de overlast door zwerfafval meer dan beu zijn.

Kom kijken of loop gezellig mee
Vijf achtereenvolgende zaterdagen tussen 13.00 en 15.00 uur vertrekt de Rattenvanger met haar gevolg. We nodigen je van harte uit om aan te sluiten bij een (of meer) van onderstaande optochten:

18 september – route Oosterheide vanaf het Sint-Oelbertgymnasium
25 september – route Oosterheide vanaf kindcentrum De Ontdekking
2 oktober – route Noord vanaf wijkcentrum Arkendonk
9 oktober – route Slotjes-Midden vanaf wijkcentrum Slotjes
16 oktober – route Slotjes-Oost vanaf inloophuis De Vinder

We doen dit niet alleen
Samen met Ut Kaaiendonks Kepelleke D’ Askruizen en leerlingen en docenten van h19 lopen we vijf optochten door verschillende wijken. De gemeente, zappers, Theek 5, Surplus, Thuisvester, werkgroep Oosterhout Duurzaam, buurtorganisaties en een aantal scholen leveren allemaal hun unieke bijdrage aan deze actie.

De Ontdekking
Kindcentrum de Ontdekking werkt deze periode met het thema zwerfafval/duurzaamheid. De kinderen van De Ontdekking trekken er al regelmatig op uit om te zappen. Speciaal voor deze actie maken zij samen met een h19 kunstenaar een groot kunstwerk van zwerfafval. Dat kunstwerk maakt onderdeel uit van de optocht van 25 september.

Buurtorganisaties Slotjes
Tijdens de Buitenspeeldag op 8 september maken de kinderen van de buurtorganisaties Slotjes Midden en Oost kunstwerken van afval samen met een h19 kunstenaar. Deze kunstwerken kun je bewonderen op 11 september in activiteitencentrum Slotjes tussen 10.00 en 12.00 uur. Wijkwethouder Arnoud Kastelijns beoordeelt de kunstwerken en bepaalt per buurt drie winnaars. Alle kunstwerken zijn te zien in de Rattenvanger optochten van 9 oktober (Slotjes Midden) en 16 oktober (Slotjes Oost).

World Cleanup Day
De eerste optocht van De Rattenvanger op 18 september valt samen met de World Cleanup Day. Tijdens deze wereldwijde opschoondag komen ruim 180 landen in actie voor een schonere omgeving.

Met dank aan onze samenwerkingspartners

Deel deze pagina via social media