CmK versterkt blijvend de kwaliteit van cultuuronderwijs op basisscholen. Door cultuur tot een vast onderdeel van het lesprogramma te maken, stimuleren we kinderen zich te ontwikkelen tot creatieve kritische burgers. h19 zoekt hiervoor intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector. We adviseren scholen en begeleiden hen met trainingen, individuele scholing of het ontwikkelen van kwalitatieve cultuurprojecten.

Alle scholen hebben een cultuurcoördinator: een leerkracht die de spil is voor goed cultuuronderwijs. h19 organiseert voor hen netwerkbijeenkomsten en een jaarlijkse studiedag voor inspiratie, informatieuitwisseling en deskundigheidsbevordering. 

Scholen die nog niet meedoen aan CmK nodigen we hier nadrukkelijk voor uit. Dit vinden wij belangrijk met het oog op kansengelijkheid. Stichting Delta Onderwijs werkt samen met h19 aan het opstellen van een visie op cultuuronderwijs en de vertaling daarvan voor de individuele scholen.

Voor meer informatie over CmK:
–  Neem contact op met Mirte Oostrom, de intermediair in de gemeente Oosterhout, per email m.oostrom@theek5.nl of telefonisch 06-41288181
–  Bezoek de website Cultuureducatieamerstreek


Een moment geduld aub..