Werken bij h19

Bij h19 werken met groot enthousiasme kunstenaars, muzikanten, theatermakers, dansmakers, fotografen, schrijvers en ondersteunende medewerkers voor jeugd, jongeren, volwassenen en instellingen. Inspiratie opdoen, leren, uitgedaagd worden, zich welkom voelen en betrokken zijn, vormen het fundament van de activiteiten van h19. De meeste initiatieven binnen h19 komen van de werkvloer en geven de instelling kracht en draagvlak om haar ambities verder uit te werken. Kwaliteit komt voort uit deze voedingsbodem van betrokkenheid, humor, uitwisseling van kennis en samenwerking.
h19 wil een werkgever zijn die de medewerkers hierbij ondersteunt, motiveert en schoolt. Een innovatieve en prikkelende, open communicerende, creatieve organisatie die de medewerkers begeleidt in dit proces. h19 gelooft in de scheppende kracht van kunstenaars om zichzelf en hun expertise optimaal vorm te geven en werkt met mensen die dit vuur bij anderen kunnen planten. Alle medewerkers van h19 hebben een passie die zij willen delen.
Ook werken bij h19? Op dit moment hebben wij geen specifieke vacatures, maar we zijn wel benieuwd welke passie jij graag met ons wilt delen. Open sollicitaties via email zijn welkom.

21 januari 2020:

Stichting h19 is een organisatie voor kunst- en cultuureducatie & -participatie, gevestigd in Oosterhout (N.Br.).  h19 heeft een aanjaagfunctie binnen de gemeentelijke culturele infrastructuur en wordt beschouwd als een belangrijke uitvoeringsorganisatie om het gemeentelijk cultuurbeleid tot realisatie te brengen. Wij doen dat door uitvoering van de programma’s Stad, School en Cursus in en om Oosterhout.

De afgelopen jaren is h19 omgevormd naar een kleine flexibele, professionele organisatie met multi-inzetbare medewerkers en een schil van freelance specialisten, waarbij cultureel ondernemerschap hoog in het vaandel staat.

Vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van de huidige directeur is het stichtingsbestuur voor de dagelijkse aansturing van deze organisatie op zoek naar bevlogen kandidaten voor de functie van

DIRECTEUR  M/V

Wij zoeken een bevlogen, authentieke manager met een creatieve geest en inspirerend karakter. Iemand met een heldere visie op het verbinden van kunst met publiek. Een cultureel ondernemer die kansen ziet en pakt, strategische samenwerkingen aangaat met culturele, maatschappelijke en commerciële partijen. De directeur is een strateeg met een scherpe en heldere visie op het culturele landschap en de positie van h19 daarbinnen. De directeur laat door inspirerend en ondersteunend leiderschap de medewerkers optimaal functioneren.

Functieomschrijving

Strategie en innovatie
– Doorontwikkelen van de ingezette koers
– Uitzetten van lijnen op basis van missie en visie, toezien dat de doelen binnen de gestelde randvoorwaarden worden bereikt
– Verder ontwikkelen van cultureel ondernemerschap van de organisatie
– Voortgaan in innovatieve en eigenwijze ontwikkelingen die ten dienste staan van de Oosterhoutse samenleving

Leiderschap
– boegbeeld naar binnen en buiten toe
– ondernemend, zakelijk en participatief leiderschap, in staat om professionals aan te sturen en te binden, stimuleert creativiteit, ondernemerschap en samenwerking

Organisatie en resultaatgerichtheid
– stuurt op zowel maatschappelijk als financieel rendement van de organisatie (gesubsidieerd en projectmatig)
– verzorgen van adequate informatievoorziening, zowel naar subsidiegevers als bestuur
– vertalen van trends en ontwikkelingen binnen de sector naar praktisch beleid binnen de plaatselijke/regionale context

Externe contacten
– vertegenwoordigen van de stichting op bestuurlijk niveau bij externe relaties als gemeente, provincie, branche en bedrijfsleven
– onderhouden en verder uitbouwen van bestaande netwerken (gericht op politiek en samenwerking)
– aangaan van strategische allianties/samenwerkingen met andere relevante partijen om nieuwe doelgroepen te binden.

De directeur rapporteert rechtstreeks aan het stichtingsbestuur.

Functie-eisen

 • Aantoonbare ervaring in en kennis van het culturele landschap
 • Kennis van kunst- en cultuureducatie
 • Gevoel en inzicht in politiek-bestuurlijke processen
 • Financieel inzicht
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Leidinggevende ervaring in een culturele organisatie, opererend op snijvlak van profit en non-profit
 • Een aantoonbaar relevant en actueel netwerk in Oosterhout e.o. is een pré.

Competenties

 • Transparant
 • Eigenwijs en bezielend
 • Strategische visie
 • Inspirerend, verbindend
 • Overtuigingskracht en besluitvaardig
 • Resultaatgericht
 • Ondernemerschap
 • Klantgericht, dienstverlenend
 • Politiek-bestuurlijk sensitief
 • Maatschappelijk betrokken
 • Empatisch vermogen

Functieomvang                :  0,8 – 1,0 fte

Bezoldiging                        :  Directeur C conform cao Kunsteducatie

Benoeming                        :  tijdelijk tot begin 2021 met intentie tot vaste                                                        benoeming

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Frank van Damme, bestuursvoorzitter.  (tel. 06-30089361)

Sollicitaties kunt u digitaal insturen tot uiterlijk 9 februari,  gericht aan Charles Laurijssen, bestuurssecretaris, o.v.v. vacature directeur. (Mail:  ch.laurijssen@planet.nl)

Deel deze pagina via social media