Cultuurcoaches

Voor het aanjagen, stimuleren, toegankelijke maken voor diverse doelgroepen en verrijken van culturele en kunstzinnige activiteiten en evenementen in de gemeente Oosterhout.

Voor wie?
De cultuurcoach is er voor instellingen, stichtingen, organisaties, verenigingen en individuen die een culturele activiteit (willen) organiseren.

Organiseert u al jaren een culturele activiteit en wilt u hierbij andere doelgroepen trekken of gaan samenwerken met anderen?
De cultuurcoach helpt bij het verrijken van bestaande activiteiten, bijvoorbeeld door het aantrekken van andere partners of door het toevoegen van programma-onderdelen waardoor ook andere doelgroepen naar de activiteit worden betrokken.

Heeft u een idee voor een nieuw cultureel project of evenement en zoekt u hulp in de opstartfase bij de ontwikkeling van het idee?
De cultuurcoach helpt bij het uitwerken van het idee, het betrekken van anderen bij het project en het project aantrekkelijk maken voor verschillende doelgroepen. Dit betekent dat de cultuurcoach ondersteuning, begeleiding en coaching biedt en eventueel kan (mee)organiseren.

Doel cultuurcoach
De cultuurcoach verstevigt het lokaal culturele netwerk, zodat iedereen de kans krijgt om laagdrempelig en op een positieve manier in aanraking te komen met kunst en cultuur.
De cultuurcoach zorgt dat kunst en cultuur in Oosterhout toegankelijk wordt voor verschillende doelgroepen. Hierbij is er specifieke aandacht voor de doelgroepen jongeren (13 t/m 25 jaar), ouderen (65+) en mensen met een functiebeperking.
Er zijn meerdere cultuurcoaches.
Ze stellen zich hieronder aan u voor. U kunt ze rechtstreeks benaderen wanneer u gebruik wilt maken van hun kennis en kunde.

Cora 2018

Cultuurcoach 
Cora de Wit
coradewit@h19.nl

Even voorstellen
Mijn naam is Cora de Wit. Als zangdocent ben ik verbonden aan h19. Individuele zanglessen, (project)koren, producties samen met de dansgroepen, zingen in een buurthuis of werken met mensen met een verstandelijke beperking, geven het begrip zangdocent een aangename kleur. 

Waarvoor kun je mij benaderen?
Naast zang houd ik me bezig met veel projecten binnen en buiten h19. Soms gerelateerd aan zang maar vaak ook niet. Projecten met een bijzondere of kwetsbare doelgroep hebben mijn warme belangstelling.  Vluchtelingen, mensen met een verstandelijke beperking, ouderen. Samen kunnen we, al is het maar voor een paar uur in de week, de wereld een beetje mooier maken. Heb je ideeën in bovenstaande richting, laat het vooral horen! Vanuit h19 denk ik maar vooral doe ik graag met je mee. Of ik zoek met je mee naar mensen die dat kunnen. We kijken samen naar de haalbaarheid van jouw idee of antwoord op je vraag.

Cultuurcoach 
Wilma Rekkers
wilmarekkers@h19.nl

Even voorstellen
Mijn naam is Wilma Rekkers. Ik ben documentair filmmaker-fotograaf. Ik ben gespecialiseerd in sociaal-maatschappelijke projecten en benader iedereen zonder oordeel en luister naar verhalen. Documentaire verhalen zijn soms mooi, soms rauw, maar oprecht en eerlijk. Net zoals onze wijken hier in Oosterhout en de mensen die er wonen. Mensen zijn het gezicht van een wijk en iedereen heeft een verhaal. Jong, oud, bijzondere doelgroep of een multiculturele achtergrond: iedereen telt mee. Ik hoop te bereiken dat, door samen te werken met de mensen uit de wijk, er nieuwe contacten en verbindingen ontstaan waardoor mensen hun leefomgeving nog leuker en fijner gaan vinden.

Waarvoor kun je mij benaderen?
Ik ben als cultuurcoach actief in de wijk. Wil je iets met kunst en cultuur in jouw straat, vereniging of op een bijeenkomst? Wil je iemand die even met je meedenkt, je adviseert of met een andere blik kijkt naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met me op!

Deel deze pagina via social media